Tieto stranky su archiv 2000-2004, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk

home > ručné rádiostanice > bezpečnosť
ručné rádiostanice
Tait Orca 5000
Doplnky
Šifrovanie
Bezpečnosť
Dokumentácia

IS rádiostanice z produkcie TAIT - Skutočne bezpečné!Pre väčšiu bezpečnosť prevádzky v rizikovom prostredí ponúkame konvečné a trunkové rádiostanice z rodiny TAIT Orca 5000 v IS a NI prevedení. Sú vyrobené tak, aby zodpovedali medzinárodne uznávaným potvrdeniam FM (Factory Mutual) spĺňajúc požiadavky pre charakteristiky Intrinsically Safe (IS) a Non-Incendive (NI).


Prezrite si najnovšiu verziu certifikátu.

Ako môžme charakterizovať Intrinsically Safe?
Ako skutočne bezpečné.

Sú to elektrické zariadenia neschopné pri normálnej alebo extrémnej prevádzke vydať dostatočné množstvo elektrickej alebo termálnej energie, ktorá by v rizikových pracoviskách mohla spôsobiť vznietenie horľavých zmesí so vzduchom. Toto hodnotenie je požadované pre prostredia Divízie 1.

IS Trieda I, Divízia 1, skupiny C, D, T3C
IS - Intrinsically Safe

Trieda I - prostredie zemný plyn / benzín
Divízia 1 - stále horľavé materiály
Skupiny C, D - plyny / výpary etylénu a propánu
T3C - teplotný rating 160 stupňov celzia
Ako môžme charakterizovať Non-Incendive?
Ako nedajúce popud alebo zámienku.

Sú to elektrické zariadenia neschopné pri normálnej prevádzke vydať dostatočné množstvo elektrickej alebo termálnej energie ktorá by v rizikových pracoviskách mohla spôsobiť vznietenie horľavých zmesí so vzduchom. Toto hodnotenie je požadované pre prostredia Divízie 2.

NI Trieda I, Divízia 2, skupiny A, B, C, D, T3C
NI - Non-Incendive

Trieda I - prostredie zemný plyn / benzín
Divízia 2 - stále alebo dočasné horľavé materiály
Skupiny A, B, C, D - plyny / výpary acetylénu, vodíka, etylénu a propánu
T3C - teplotný rating 160 stupňov celzia


Definície.

Trieda - vzťahuje sa na priemyselné odvetvie v ktorom bude zariadenie prevádzkované:

Trieda I: ťažký priemysel ( petrochémia, plynárenstvo, olejárstvo ).
Tireda II: ťažký priemysel (železo, magnézium-horčík, koks, uhlie, drevené uhlie), potravinársky priemysel (škrob, spracovanie obilnín, napríklad mlyny a silá).
Trieda III: práca s vláknami (fibres)


Divízia - hodnotenie podľa blízkosti práce s rizikovým materiálom:

Divízia 1: priamy styk.
Divízia 2: nepriamy styk (manipulácia s kontajnerom alebo výkon práce vo ventilovanom prostredí).


Skupina - charakteristika podľa typu výparu:

Skupina A: acetylén (nestabilný a výbušný pri nízkych teplotách).
Skupina B: dusík (nestabilný a výbušný pri nízkych teplotách).
Skupina C: etylén.
Skupina D: propán.
Skupina E: kovový prach.
Skupina F: uhoľný prach.
Skupina G: prachové zrnká.Teplotný rating - je pravdepodobne najdôležitejší parameter pre IS rádiostanice. Predstavuje maximálnu teplotu v stupňoch Celzia a priradený identifikačný kód. Teplotný rating znamená, že keď riziková látka je schopná vznietenia alebo explodovania pod udávanou hodnotou, potom rádiostanica nemôže byť v takomto prostredí použitá. Pretože tu nemá zmysel pracovať s rádiostanicami - nezávisle od splnenia podmienok Tried, Divízií alebo Skupín.Aplikácie.

Takmer všetky hazardné prostredia vyžadujúce bezpečnú rádiovú komunikáciu s použitím Tait Orca 5000 IS alebo NI.Technické parametre:

Modely.
Orca 5010
Orca 5020
Orca 5030
Orca 5035
Orca 5040


Výkon.
1, 2, 5 W (VHF)
1, 2.5, 4 W (UHF)
1, 2, 3 W (800-900 MHz)
Frekvenčný rozsah.
66-88 MHz
136-174 MHz
174-225 MHz
336-400 MHz
400-470 MHz
450-530 MHz
806-870 MHz Tx
851-870 MHz Rx
896-841 MHz Tx
935-941 MHz Rx


Kanálový odstup.
7.5 kHz, 12.5 kHz, 20 kHz, 25 kHz

Poznámka.
Pri preklade boli anglické výrazy preložené nasledovne:
Class – Trieda, Division – Divízia, Group - Skupina
Intrinsically Safe - skutočne bezpečné
Non-Incendive - nedajúce popud alebo zámienku