Tieto stranky su archiv 2000-2004, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk

home > mobilné rádiostanice
mobilné rádiostanice
TM8000
T2000
Šifrovanie
Dokumentácia

Mobilné rádiostanice


Tait ponúka dve základné rodiny mobilných (vozidlových) rádiostaníc, séria TM8000 a séria T2000.


Séria TM8000 zahŕňa TM8100 a TM8200 mobilné rádiostanice, ktoré je možné charakterizovať ako odolné, s rýchlym prenosom dát a ľahkou integráciou. Ide o analógové vozidlové radiostanice spoločnosti Tait. Stanice sú ideálne pre aplikácie, kde je požadovaný prenos hlasu a dát s možnosťou konfigurácie podľa potrieb užívateľa.Séria T2000 predstavuje štandard v oblasti Tait mobilných rádiostaníc už od roku 1992. Séria T2000 ponúka široký výber konvenčných a trunkových verzií s možnosťou pridania požiadavky šifrovania.Šifrovanie - šifrovací modul je možné integrovať do série T2000. Šifrovanie môžu využiť ako malé spoločnosti, tak vládne organizácie pre zabezpečenie bezpečného prenosu infomácií, čím sa dosiahne ochrana pred možným zneužitím prenášaných informácií.